Pri našej práci využívame moderné technológie, ktoré nás posúvajú vpred.

 

Minimalizačné  - pôdoochranné technológie 

 

Tieto technológie sa u nás používajú od roku 1993 a postupne sa zdokonaľujú. Strojový park sa doplnil  natoľko aby tieto technológie mohli byť využívané v plnej miere u všetkých plodín.

 

Presné poľnohospodárstvo

 

od roku 2005 v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre s Technickou fakultou používame pri svojej práci. Stroje sú vybavené na tieto technológie a poskytujú nám cenné informácie. Je to ucelený systém zahŕňajúci štyri hlavné body.

 

• Strip till

 

Je to technológia, pri ktorej sa obrábajú iba úzke pásy pozemku za účelom pestovania plodín. Je to náročná technológia hlavne na presnosť prevedenia prác. Stroje sú navádzané signálom RTK stanice, presnosť 2 cm.

Technológia zahŕňa nasledovné práce:

Jeseň

» príprava pásov, aplikácia hnojív na zásobné hnojenie

Jar

» chemická ochrana (totálny herbicíd)

» sejba, prihnojovanie

» medziriadková kultivácia - prihnojovanie

» prihnojovanie pred kvitnutím

» zber

Technológia má tieto výhody:

 

» znižovanie nákladov

» menej strojov a práce

» lepšie hospodárenie s vlahou

» lepšie hospodárenie s hnojivami

» zvýšenie úrody

» menej prejazdov po poli

 

Systém vplýva aj na organizáciu pohybu strojov po parcele.

 

• Biomasa

 

Využívame ju pri spaľovaní vykurovaním našich sušičiek na obilie.

Táto technológia ohrevu nám zabezpečuje nasledovné parametre:

 

» Náhrada zemného plynu resp. propánu spaľovaním biomasy

 

» Nepriamy ohrev sušičiek – zabezpečenie potravinárskej kvality našich produktov

 

» Nízka teplota pri sušení  - menšie tepelné zaťaženie zrna

 

• Kotolne

 

» vykurovanie sušičiek

» vykurovanie objektov dielní