AGRO Divízia s.r.o. Selice

 Spoločnosť  vznikla v roku 2002 s hlavným zameraním na rastlinnú výrobu, spracovanie komodít

a poskytovanie služieb v oblasti poľnohospodárstva.

Na našich stránkach nájdete aktuálne informácie o našom podniku, o našich produktoch, službách, ale pokúsime

sa Vám priblížiť aj užitočné linky agrárneho charakteru, ktoré sú zaujímavé pre nás, pestovateľov, výrobcov.