Kontakt

Sovietskej armády 431, 925 72 Selice

Tel. +421-(0)31 702 04 25
+421-(0)31 702 04 29

agroselice@agro-divizia.sk

Riaditeľ

Ing. Jozef Mészáros
0903 452 038
meszaros@agro-divizia.sk

Spracovanie a skladovanie produktov,
výroba osív

Ing. Ladislav Csizmadia
0903 620 866
csizmadia@agro-divizia.sk

Manažér skladového hospodárstva

Mgr. René Istenes
0903 729 145
istenes@agro-divizia.sk

Nájomný vzťah, pôda

Mária Vargová
0903 571 001
vargova@agro-divizia.sk


Sovietskej armády 431, 925 72 Selice

Tel. +421-(0)31 702 04 25